bezieling in de praktijk

Praktische informatie


De praktijk is zowel voor mensen met een 'lichtere' problematiek als voor mensen die al een heel traject achter zich hebben.

Ik heb veel ervaring in het werken met mensen die - hooggevoelig zijn,  - depressief zijn, - kampen met de gevolgen van een burnout, of - onaanwijsbare fysieke klachten hebben. Je kunt voor een enkele sessie komen of meerdere malen afspreken. Ook kinderen en jongeren zijn van harte welkom.

Tarief met ingang van 1 januari 2020:

75 euro per uur, een sessie duurt doorgaans 90 minuten, tarief 110 euro

Voor zakelijke trajecten geldt een ander tarief, deze consulten worden met btw belast en vallen niet onder de zorgverzekering.

De consulten worden contant afgerekend. Een afspraak kan tot een dag van tevoren worden afgezegd, daarna breng ik de sessie in rekening.

Veel zorgverzekeraars vergoeden een gedeelte van de therapie, die onder alternatieve geneeswijze valt. Hiervoor dien je aanvullend verzekerd te zijn. Ik ben aangesloten bij het CAT (www.catvergoedbaar.nl). Op deze website vind je een overzicht van de zorgverzekeraars die mij als therapeut vergoeden. Daarnaast vind je op www.kwaliteitstherapeuten.nl nog meer zorgverzekeraars die mij vergoeden omdat ik ook als CAT kwaliteitstherapeut geregistreerd sta.

Ik werk met de volgende prestatiecode's:

Psychotherapie 24500

Psychotherapie is een therapievorm voor volwassenen en kinderen die te maken hebben met psychische en/of psychosomatische aandoeningen, problemen en stoornissen, zoals angsten, depressies en verslavingsproblemen. Ook bij stress of een burn-out kan psychotherapie zijn vruchten afwerpen. Het doel van de therapie is om de psychische problemen en klachten (sterk) te verminderen of draaglijker te maken.


Overige natuurgeneeskunde 24005

Een verzamelnaam voor natuurgeneeskunde die niet voldoet aan de criteria van de overige genoemde behandelvormen. Veel natuurgeneeskundige behandelvormen zijn benoemd door Vektis en hebben hun eigen prestatie code die gebruikt kan worden op nota’s van CAT-therapeuten. Om onder de prestatie code ”Overige Natuurgeneeskunde” te vallen moet de behandelvorm voldoen aan de natuurgeneeskundige kenmerken zoals benoemd in het CAT-natuurgeneeskundig profiel.Je hebt geen verwijzing nodig van de huisarts.