bezieling in de praktijk

Contact

Lisette Poncin

Molenbrink 74
2553 GR DEN HAAG

(eindhalte tram 2 richting Kraaijenstein, daarna ca. 2 minuten lopen
of eindhalte tram 3 richting Loosduinen, daarna ca. 10 minuten lopen)


tel. 06-50866042 (tussen 9.00 en 10 uur)

lisetteponcin@bezielingindepraktijk.nl


CAT lidnummer CM1538-14-09-18,

RBCZ Licentienummer RBCZ 204375R

Als CAT-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het GAT (https://gatgeschillen.nl/) . Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).