bezieling in de praktijk

Bezieling

Over de ziel is veel gezegd en geschreven en iedereen geeft er zijn eigen invulling aan. Voor mij verwijst de ziel naar het onzichtbare deel van ieder mens dat het dichtst bij de Oorsprong staat. Alle creativiteit, inspiratie, vitaliteit komt hieruit voort.
Bij bezieling stel ik mij een energiestroom voor die door ons heen gaat en vorm krijgt in de buitenwereld op wat voor manier dan ook.

Lichaamsgerichte therapie kan, net als andere vormen van therapie, helpen om die energiestroom te stimuleren, om dat wat ons blokkeert uit de weg te ruimen.
Bezield leven houdt voor mij in, dat je leeft zoals je bedoeld bent te zijn, dat je samenvalt met je ziel.